INNE DOKUMENTY

GIMNAZJUM NR 4 W EŁKU

WSO

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Diagnoza problemu uzależnień od środków psychoaktywnych

Kalendarz uroczystości

Program Poprawy Efektywności Wychowania

Kryteria oceny z zachowania

Katalog Praw i Obowiązków Ucznia Gimnazjum nr 4

Projekt „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim”