INNE DOKUMENTY

GIMNAZJUM NR 4 W EŁKU

WSO

Program Poprawy Efektywności Wychowania

Kryteria oceny z zachowania

Katalog Praw i Obowiązków Ucznia Gimnazjum nr 4

Projekt „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim”

Program Wychowawczy Gimnazjum nr 4 w Ełku 
 

Archiwalny Statut