STRONA GŁÓWNA

    
BIBLIOTEKA SZKOLNA
           
 

 

Klub Animatora Czytelnictwa

zaprasza

do udziału w konkursie plastycznym

popularyzującym czytelnictwo:

„Każdy z nas zna książkę,

jako pocieszycielkę w smutku,

towarzyszkę samotności,

lekarkę w chorobie

- i to jej tryumf.”   

                                                                            Eliza Orzeszkowa

Technika pracy - dowolna

Format pracy A3 (kartka techniczna).

Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 30 listopada 2016 r.

 

----> 8 listopada 2016 r. w czasie dyżuru pedagogicznego odbędzie się kiermasz taniej książki.

 

Korowód Sienkiewiczowski ulicami Ełku

Utwory Henryka Sienkiewicza - konkurs plastyczny

Charytatywny Kiermasz Książek

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w Gimnazjum nr 4

 

godziny pracy

regulamin

lektury: programowe i dodatkowe