Ul. Grodzieńska 1    19-300 Ełk      tel./fax 87 732 64 23    e-mail: g4@elk.edu.pl

KONTAKT

ARCHIWUM ZDJĘĆ

ARCHIWUM

 

STRONA GŁÓWNA

 

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r. (czwartek)

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2016 r. (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.10.2016r. (poniedziałek)

Wszystkich Świętych

1.11.2017r (wtorek)

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2016r. (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016r. – 31.12.2016r.

Nowy Rok

1.01.2017r. (niedziela)

Trzech Króli

6.01.2017r. (piątek)

Ferie zimowe

23.01 – 5.02.2017r.

Rekolekcje Wielkopostne

Egzaminy próbne klas 1,2,3

27.03 – 29.03.2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04 – 18.04.2017r.

Egzamin gimnazjalny kl. 3

Kl. 1 i 2 dni wolne od zajęć

19, 20, 21.04.2017r. (środa, czwartek, piątek)

Międzynarodowe Święto Pracy

1.05.2017r. (poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2.05.2017r. (wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja

3.05.2017r. (środa)

Boże Ciało

15.06.2017r. (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

16.06.2017r.(piątek)

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2017r. (piątek)

Ferie letnie

24.06.2017 – 31.08.2017r.

 

 

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

 

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nagannych, nieklasyfikowaniu za I okres.

do 10 stycznia 2017r.

Termin wpisania ocen za I okres do dziennika.

do 12 stycznia 2017r. (czwartek do 1520)

Termin klasyfikacji śródrocznej – termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres.

17 stycznia 2017r. (wtorek)

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

do 19 maja 2017 r. (na miesiąc przed planowaną radą klasyfikacyjną)

Termin wpisania ocen za rok szkolny do dziennika.

do 13 czerwca 2017r. (wtorek do 1520)

Termin klasyfikacji rocznej – termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny.

20 czerwca 2017r. (wtorek)

Egzaminy klasyfikacyjne.

w ostatnim tygodniu nauki

Egzaminy poprawkowe.

w ostatnim tygodniu wakacji

 

 

ORGANIZACJA EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

 

Pisemna deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym.

do 20 września 2016r.

Składanie wniosków i opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na specjalnych warunkach.

do 15 października 2016r.

Przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu.

 

 

do 30 listopada 2016r.

Powołanie zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

do 17 lutego 2017r. (nie później niż dwa miesiące przed egzaminem)

Egzaminy próbne klas 3:

-  część humanistyczna,

-  część matematyczno przyrodnicza,

-      część z języka obcego nowożytnego.

6 -8 grudnia 2016r.

Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego.

10 lutego 2017r.

Poinformowanie uczniów i rodziców o warunkach przebiegu egzaminu.

Do 28 lutego 2017r.

Powoływanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie egzaminu.

do 17 marca 2017r. (nie później niż miesiąc przed egzaminem)

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego dla nauczycieli.

Do 14 kwietnia 2017r.

Egzaminy próbne wszystkich klas:

-  część humanistyczna,

-  część matematyczno przyrodnicza,

-      część z języka obcego nowożytnego.

27 – 29 marca 2017r.

Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego.

7 kwietnia 2017r.

Egzamin gimnazjalny:

-    część humanistyczna (j. pol., historia, wos),

-    część matematyczno-przyrodnicza (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia),

-    część z języka obcego nowożytnego (język angielski, język niemiecki),
Termin dodatkowego egzaminu gimnazjalnego

-    część humanistyczna.

-    część matematyczno-przyrodnicza

-      część z języka obcego nowożytnego (język angielski)

 

19.04.2017r. (środa)

20.04.2017r.(czwartek)
21.04.2017r. (piątek)

1.06.2017r. (czwartek)

2.06.2017r. (piątek)

5.06.2017r. (poniedziałek)

Wyniki egzaminu gimnazjalnego.

23.06.2017r.

Data wydania zaświadczenia.

23.06.2017r.