Ul. Grodzieńska 1    19-300 Ełk      tel./fax 87 732 64 23    e-mail: g4@elk.edu.pl

KONTAKT

ARCHIWUM ZDJĘĆ

ARCHIWUM

 

STRONA GŁÓWNA

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Rok szkolny 2016/17

data

godz.

cel spotkania

25.08.2016

1800

Spotkanie Rady Rodziców Szkoły. Wybór firmy ubezpieczającej uczniów.

15.09.2016

1700

Zebranie z rodzicami. Zapoznanie z WSO i kryteriami ocen z zachowania, wybory Rady Rodziców Klasy, zatwierdzenie planu GDDW.

15.09.2016

1800

Spotkanie Rady Rodziców Szkoły.

4.10.2016

1700

Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.

8.11.2016

1700

Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.

6.12.2016

1700

Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.

10.01.2017

1700

Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Zagrożenie ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania za I okres.

19.01.2017

1700

Zebranie okresowe-wyniki nauczania i zachowania za I okres, sprawy klasowe.

7.03.2017

1700

Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.

4.04.2017 

1700

Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.

23.05.2017

1700

Zebrania śródokresowe propozycja ocen na koniec roku, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, oceną naganną z zachowania.

6.06.2017

1700

Konsultacje dla rodziców - dyżur pedagogiczny. Analiza wyników nauczania i zachowania.