Można dokonywać wpłat na Radę Rodziców

w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy lub na konto RR

Konto Rady Rodziców Gimnazjum nr 4 w Ełku

PKO BANK POLSKA

19 1020 4724 0000 3502 0005 7596