STRONA GŁÓWNA

 

 


 

DYREKCJA GIMNAZJUM nr 4 w Ełku

 p. o. Dyrektor szkoły – Joanna Sokołowska

Wicedyrektor  – Agnieszka Gołdowska

Pedagog - Bogusława Rosołowska

WYCHOWAWCY KLAS I -III

Klasy II

Klasy III

Ewa Redlin

2 a

Alina Omilian

3 a

Wioletta Ustaszewska

2 b

Elżbieta Wyłuda

3 b

Grażyna Czajka

2 c

Anna Milewska

3 c

Joanna Laszczkowska

2 d

Agnieszka Gołdowska

3 d

 

 

Urszula Osowska

3 e

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

JĘZYK POLSKI

HISTORIA/
WOS/EDB

PLASTYKA/
MUZYKA

RELIGIA

Joanna Sokołowska 

Monika Brodowska

Świderska Anna

Teresa Cybulska

Iwona Milewska

Jolanta Bowżyk


 

Alina Omilian

 Wioletta Ustaszewska

 ZESPÓŁ JĘZYKOWY

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

Joanna Laszczkowska

Anna Milewska

Małgorzata Duchnowska - Znosko

Ewa Redlin

Bożena Urban

JĘZYK FRANCUSKI

 

Ewa Mandziarz

 

JĘZYK ROSYJSKI

 

Alicja Szczurko

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

MATEMATYKA

FIZYKA

Agnieszka Gołdowska

Grażyna Czajka

Elżbieta Wyłuda

CHEMIA

Mirosława Modzelewska

Ewa Jagłowska

 

BIOLOGIA

 

Urszula Osowska

GEOGRAFIA

INFORMATYKA, TECHNIKA

Danuta Krupińska

Wojciech Ostapowicz

ZESPÓŁ
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JoannaTyl

Elżbieta Klimaszewska

Tomasz Przekop

Robert Bielecki

Sebastian Kosiorek

 

BIBLIOTEKA HIGIENISTKA SZKOLNA

Grażyna Kobus

 Anna Mazerant

ADMINISTRACJA

Elżbieta Bobrowicz

Grażyna Ladzińska

Olga Nieścier

OBSŁUGA

Helena Grajewska

Kazimierz Grajewski

Bożena Sienkiewicz

Antoni Mróz

Anna Janina Sawczyńska