Ul. Grodzieńska 1    19-300 Ełk      tel./fax 87 732 64 23    e-mail: g4@elk.edu.pl

KONTAKT

ARCHIWUM ZDJĘĆ

ARCHIWUM

 

STRONA GŁÓWNA

 

Listy zadań (pdf):                                                                                                           lista rankingowa

maj kl. 2 kl. 3
kwiecień kl. 2 kl. 3
marzec kl. 2 kl. 3
luty kl. 2 kl. 3
styczeń kl. 2 kl. 3
grudzień kl. 2 kl. 3
listopad kl. 2 kl. 3
październik kl. 2 kl. 3
     

    

R E G U L A M I N 
Szkolna Liga Zadaniowa
czyli konkurs na najlepszego matematyka
 

Cele konkursu: 

 1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań  matematycznych.
 2. Kształcenie zdolności logicznego myślenia.
 3. Kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju związków
  i zależności.
 4. Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej.
 5. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych.

Regulamin:

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń gimnazjum z klas II, III w dowolnym momencie trwania konkursu.
 2. Konkurs będzie składał się z dwóch części. Pierwsza będzie trwać od października do maja, a druga to finał, który odbędzie się w szkole na początku czerwca 2018 roku.
 3. W każdym z kolejnych miesięcy, począwszy od października, należy systematycznie rozwiązywać zadania (pięć na miesiąc).
 4. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 5 punktów.
 5. Należy przedstawić pełne rozwiązania zadań, a nie tylko odpowiedzi. Rozwiązania redagujemy starannie i czytelnie (wraz z rachunkami pomocniczymi, konstrukcjami, rysunkami, itp.)
 6. Do rozwiązania zadań wystarczy znajomość materiału omawianego na lekcjach matematyki oraz zajęciach koła matematycznego prowadzonego w gimnazjum.
 7. Rozwiązania niektórych z zadań mogą łączyć wiedzę z matematyki z wiedzą z innych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
 8. Zadania będą ogłaszane najpóźniej 1 dnia każdego miesiąca. Będzie można je pobrać ze strony internetowej szkoły.
 9. Rozwiązania w formie pisemnej, na kartkach formatu A4, należy przekazywać nauczycielom matematyki do dnia umieszczonego w nagłówku serii zadań (około 20 danego miesiąca).
 10. Powyższe terminy mogą ulec zmianie w miesiącach, w których są dłuższe przerwy w nauce (święta, ferie) oraz
  w miesiącach, w których 1 jest dniem wolnym.
 11. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia od obowiązku oddania pracy w terminie.
 12. Prace oddane po ustalonym terminie będą brały udział w konkursie, ale za każdy dzień opóźnienia zostaną odjęte
  3 punkty.
 13. Aktualne listy uczestników konkursu wraz ze zdobytą liczbą punktów będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
 14. Do finału konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy po ośmiu seriach zadań będą zajmować trzy pierwsze miejsc, w każdej kategorii wiekowej.
 15. Zwycięzcami konkursu zostaną dwaj uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych (klasy II, klasy III).
 16. Jury konkursu może również przyznać wyróżnienia.
 17. W przypadku wątpliwości dotyczących samodzielności pracy jury konkursu może dokonać dodatkowej weryfikacji.

Nagrody i wyróżnienia

 • Zwycięzcy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące z matematyki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 •  Zwycięzcy poszczególnych serii w każdej kategorii wiekowej otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre z matematyki.

 • Nauczyciel matematyki może również dodatkowo nagrodzić rozwiązujących kolejne serie zadań, np. plusami za aktywność.