Konkurs „Łap za słownik”

 

Konkurs odbył się 23 października. Zadaniem uczestników było przetłumaczenie wybranego tekstu. Do wyboru dostępne były dwa teksty polskie- tłumaczone na język angielski oraz jeden tekst angielski- tłumaczony na język polski. Wydawać by się mogło, że była to „bułka z masłem”, tym bardziej, że w trakcie konkursu zarówno tradycyjne słowniki jak i słownik elektroniczny były do dyspozycji uczestników. Jednak sami uczestnicy potwierdzają – łatwo nie było. Teksty sprawdzały znajomość struktur gramatycznych oraz następstwa czasów, pojawiły się czasowniki modalne, mowa zależna i strona bierna oraz oczywiście czasy przeszłe, przyszłe i teraźniejsze. Uczestnicy za każdy błąd gramatyczny otrzymywali 3 punkty karne, za każdy inny błąd 1 punkt karny.

Po wielu godzinach debat i konsultacji nauczycielom języka angielskiego udało się wyłonić zwycięzców:

 

I miejsce – Jakub Łaciński klasa III A (30 p. karnych)

II miejsce – Agata Łuczaj klasa III A (41 p. karnych)

III miejsce – Dominika Leszko klasa III A (49 p. karnych)

 

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Pozostałym życzymy zapału do dalszej pracy i zapraszamy na konkurs w przyszłym roku.