Zapamiętanie poszczególnych czasów angielskich może ułatwić poniższa tabela.

 

Czas

Strona

Przeszły(“past”)

Teraźniejszy (“present”)

Przyszły (“future”)

Prosty (“simple”)

ACT

I taught

I teach

I will teach

PAS

I was taught

I am taught

I will be taught

Ciągły (“continuous”)

ACT

I was teaching

I am teaching

I will be teaching

PAS

I was being taught

I am being taught

++ “I will be being taught

Uprzedni (“perfect”)

ACT

I had taught

I have taught

I will have taught

PAS

I had been taught

I have been taught

+ “I will have been taught

uprzedni ciągły (“perfect continuous”)

ACT

I had been teaching

I have been teaching

+ “I will have been teaching

PAS

++ “I had been being taught

++ “I have been being taught

++ “I will have been being taught

ACT (“active”) – strona czynna
PAS (“passive”) – strona bierna