Szkolny Zestaw Programów Gimnazjum nr 4 w Ełku
(nowa podstawa programowa)
rok szkolny 2016 - 2019

Przedmiot Nr programu Nazwa programu nauczania Autor
Religia 2015/1 Wierzyc Chrystusowi Ks. Krzysztof Biel. Teresa Czarnecka, Ks. W Kubik
Język polski 2015/2

Program nauczania języka polskiego „ Nasz wspólny Świat”

J. Konowalska, Iwona Mokszan
Historia 2015/3 Program nauczania historii w gimnazjum wydawnictwa PWN Adam Kowal
Wiedza o społeczeństwie 2015/4 Program nauczania wiedzy o społeczeństwie „ Dziś i jutro” Teresa Kowalewska
Język angielski 2015/5

Program nauczania języka angielskiego . Kurs kontynuacyjny dla klas1-3 gimnazjum. Poziom III.1

Barbara Tittenbrum, Ewa Piotrowska
Matematyka 2015/6 Matematyka na czasie. Program nauczania matematyki dla gimnazjum Wydawnictwa Nowa Era Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek
Fizyka 2015/7 Program nauczania fizyki w gimnazjum„ Spotkania z fizyką” Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik
Chemia 2015/8

Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik M. Litwin

Biologia 2015/9 Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia” Wydawnictwo Nowa Era” Anna Zdziennicka
Geografia 2015/10 Program nauczania geografii w gimnazjum „ Puls Ziemi” Wydawnictwo Nowa Era”

Ewa Maria Tuz

Dawid Szczypiński
Plastyka 2015/11 Świat sztuki. Program nauczania plastyki J.A. Zieliński, J. Stasiak
Muzyka 2015/12 Gra muzyka Program nauczania muzyki dla gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era Jan  Oleszkowicz
Zajęcia techniczne 2015/13

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum

Urszula Białka
Wychowanie fizyczne 2015/14 Program Wychowania Fizycznego dla III Etapu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 4 w Ełku Nauczyciele wychowania fizycznego
Język niemiecki 2015/15

Program nauczania języka  niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III. 0 dla początkujących

Marta Wawrzyniak

Zajęcia artystyczne 2015/17 Edukacja artystyczna i kulturalna Anna Świderska
Informatyka 2015/18 Program nauczania dla gimnazjum Marek Kołodziej
Język francuski 2009/19 Program nauczania języka francuskiego dla gimnazjum Justyna Bacz Kazier
Język rosyjski 2009/20 Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum kurs dla początkujących Renata Broniarz
Edukacja dla bezpieczeństwa 2015/21 Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla gimnazjum Mieczysław Borowiecki
Przygotowanie do życia w rodzinie 2015/22 Wędrując ku dorosłości- Program wychowania do życia w rodzinie dla klas I-III gimnazjum Teresa Król

 

Programy zajęć pozalekcyjncych rok szkolny 2016

Przedmiot Nr programu Nazwa programu nauczania Autor
Koło szachowe 2015/1p Autorski Program Zajęć Klubu Młodego Szachisty „ Hetman” Milena Laszkowska
Klasa sportowa - pływanie 2015/2p

Program wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Marek Klimowicz
Klasa sportowa – siatkówka chłopców 2015/3p Program z Piłki Siatkowej do klasy sportowej Marcin Kohlman

 

Szkolny Zestaw Programów Gimnazjum nr 4 w Ełku
(nowa podstawa programowa)
rok szkolny 2014 - 2017

Przedmiot Nr programu Nazwa programu nauczania Autor
Religia 2014/1 Wierzyc Chrystusowi Ks. Krzysztof Biel. Teresa Czarnecka, Ks. W Kubik
Język polski 2014/2

Po  polsku. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum

Joanna Malczewska
Historia 2014/3 Program nauczania historii w gimnazjum wydawnictwa PWN Adam Kowal
Wiedza o społeczeństwie 2014/4 Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej wydawnictwa CEO A.Pacewicz, T. Morta, S. Żmijewska- Kwisąg
Język angielski 2014/5

2014/5a

Program nauczania języka angielskiego . Kurs kontynuacyjny dla klas1-3 gimnazjum. Poziom III.1
Program nauczania języka angielskiego. Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum, Poziom III.0 Wydawnictwa Oxford University Press

Barbara Tittenbrum, Ewa Piotrowska
Melanie Ellis, Marianna Niesobska
Matematyka 2014/6 Matematyka 2001 Wydawnictwa WSiP A Dubiecka, P. Piskorski, W. Zawadzki
Fizyka 2014/7 Program nauczania fizyki w gimnazjum„ Spotkania z fizyką” Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik
Chemia 2014/8

Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik M. Litwin

Biologia 2014/9 Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia” Wydawnictwo Nowa Era” Anna Zdziennicka
Geografia 2014/10 Program nauczania geografii w gimnazjum „ Puls Ziemi” Wydawnictwo Nowa Era”

Ewa Maria Tuz

Dawid Szczypiński
Plastyka 2014/11 Świat sztuki. Program nauczania plastyki J.A. Zieliński, J. Stasiak
Muzyka 2014/12 Gra muzyka Program nauczania muzyki dla gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era Jan  Oleszkowicz
Zajęcia techniczne 2014/13

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum

Waldemar Czyżewski
Wychowanie fizyczne 2014/14 Program Wychowania Fizycznego dla III Etapu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 4 w Ełku Nauczyciele wychowania fizycznego
Język niemiecki 2014/15

2014/15a

Program nauczania języka  niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III. 0 dla początkujących
Program nauczania języka  niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III. 1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego

Marta Wawrzyniak

Anna Wojdat- Niklewska

Zajęcia artystyczne 2014/17 Edukacja artystyczna i kulturalna Anna Świderska
Informatyka 2014/18 Program nauczania dla gimnazjum Marek Kołodziej
Język francuski 2014/19 Program nauczania języka francuskiego dla gimnazjum Justyna Bacz Kazier
Język rosyjski 2014/20 Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum kurs dla początkujących Renata Broniarz
Edukacja dla bezpieczeństwa 2014/21 Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla gimnazjum Mieczysław Borowiecki