Ul. Grodzieńska 1    19-300 Ełk      tel./fax 87 732 64 23    e-mail: g4@elk.edu.pl

KONTAKT

ARCHIWUM ZDJĘĆ

ARCHIWUM

 

STRONA GŁÓWNA

 

Stypendia Prezydenta Ełku

 

         

            Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał stypendia najlepszym uczniom, za wyniki w nauce i aktywność społeczną. W naszej szkole stypendium otrzymali Wiktoria Truszkowska 3a, Albert Krzyżewski 3c, Przemysław Sadowski 2c, Laura Cituk 1d i Angelika Zapilaj 1d. Stypendium otrzymuje uczeń, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny - nie mniej niż 4,5) oraz jest aktywny i zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego lub rówieśniczego.

Serdecznie Gratulujemy!