KLUB INICJATYW OBYWATELSKICH

                W grudniu zgłosiliśmy nasz akces do IV edycji programu edukacyjnego “Moja szkoła w Unii Europejskiej”, realizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pod patronatem Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego.

W ramach programu w szkole muszą odbyć się działania edukacyjno-informacyjne na temat wyzwań i problemów, przed którymi stoi młodzież w Unii Europejskiej.

Uczniowie podzielili się na zespoły zadaniowe.

Grupa członków KIO na podstawie materiałów dostarczonych przez UKIE opracowała własne, autorskie scenariusze zajęć z uczniami. Opracowany został harmonogram takich zajęć.

Na godzinach wychowawczych w 15 klasach odbyły się zajęcia przeprowadzone przez członków KIO na temat „Szanse i perspektywy młodzieży w Unii Europejskiej”.

Prowadzący zajęcia zebrali bardzo pozytywne opinie ze strony uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Chwalono za dostępność przekazu informacji, szybkie, sprawne tempo pracy, wielość zastosowanych metod nauczania, przygotowane pomoce.

    Inna grupa zadaniowa zajęła się przygotowaniem plakatów na temat „Wyzwania i problemy młodzieży w Unii Europejskiej”. Celem akcji plakatowej było zapoznanie uczniów całej szkoły z tą problematyką, ponieważ w siedmiu klasach nie odbyły się zajęcia, a zależało nam na tym, by dotrzeć z informacjami do wszystkich.

    Ostatnia z grup zadaniowych – trzyosobowy zespół w składzie: Tymek Łaszcz, Karol Piwowarczyk i Paweł Smoleński zajął się napisaniem pracy na temat: „Przedstaw główne wyzwania i problemy, przed którymi stoi młodzież w Unii Europejskiej”.